Ние сме млада компания, която бързо разраства своята дейност в областта на финансово-счетоводните и правните консултации и предлага значително разнообразие от услуги, за да бъде в крак с бързоразвиващите се тенденции в света на бизнеса и да отговаря на непрекъснатонарастващите изисквания на своите клиенти. В нашия екип работят организирани и отговорни висококвалифицирани специалисти – данъчни консултанти, счетоводители, юристи, бизнес консултанти. Ние имаме възможност и осигуряваме спокойствие на нашите клиенти и време да се съсредоточат върху своя бизнес – останалото като документи, договори, счетоводство, данъци, осигуровки, такси и административно обслужване е наша грижа.
Нашите основни принципи на работа, които ние никога не пренебрегваме са:
• индивидуален подход към клиента;
• прецизно идентифициране на проблема, помощ и съдействие за решаването му;
• отговорност и професионализъм;
• конфиденциалност и лоялност.
   Ние можем да Ви осигурим пълно счетоводно и правно обслужване. Чрез детайлно вникване в дейността на клиента и идентифициране на ключовите и проблемни области, ние подпомагаме клиента като предлагаме подходящи мерки и решения. Ние предлагаме не просто счетоводно и правно обслужване, а много повече – спестяване на данъци, законосъобразност на Вашите сделки и бизнес, изготвяне на необходимите договори, справки, формуляри и декларации и ги предоставяме на съответните служби в нормативно определения срок.
Ние гарантираме пълна конфиденциалност и лоялност към нашите клиенти и при никакви обстоятелства не разпространяваме сведения за бизнеса и контрагентите им, станали ни известни по време на възложената ни работа.

С пожелание за бъдещи ползотворни контакти
Екипа на „Профешанъл Мениджмънт Груп” ООД
Профешанъл Мениджмънт Груп ООД © 2007